Arkham Police Station

Arkham Police Station
302 E Armitage Steet

Arkham Police Station
Arkham Police StationPosterunek policji w Arkham. Szefem Policji jest obecnie Asa Nichols, który przejął tą funkcję od Legrassa. Siły policyjne miasta to Szef policji, kapitan, trzech detektywów, trzech sierżantów oraz 15-20 posterunkowych. Posterunek jest zawsze otwarty i zawsze przyjmuje wszelkie zgłoszenia.

Arkham Police Station

Arkham MarcinRauf